TRANSITION hankekatsaus

TRANSITION hankekatsaus
Transnational Network for Social Innovation Incubation – TRANSITION – projektissa luodaan sosiaalisia innovaatioita ja yrittäjiä tukeva Euroopan laajuinen verkosto.  Projektissa selvitetään tehokkaimmat menetelmät, niin paikallisen kuin kansainvälisen tason toimintaan sosiaalisten innovaatioiden tunnistamiseksi ja skaalaamiseksi.

Projektia koordinoi European Business & Innovation Centre Network ( EBN ).  Konsortion kaikki kumppanit ovat edelläkävijöitä sosiaalisten innovaatioiden ja yrityshautomoiden toimintakentällä tarjoten laajan maantieteellisen levinneisyyden. Konsortiossa sosiaalisten innovaatioiden tunnistamisesta vastaa kuusi kumppania:

  • Suomi – New Factory
  • Ranska – Paris Region Innovation Centre (PRICE)
  • Irlanti – WestBIC
  • Italia – Politecnico Milano
  • Espanja – Denokinn
  • Iso-Britannia – The Young Foundation

Nesta ja Social Innovation Exchange ( SIX ) täydentävät konsortiota tukeakseen sosiaalisten innovaatioiden tunnistamisessa käytettävien menetelmien testausta, analysointia ja jakamista.

Projektissa tunnistetaan 300 sosiaalista innovaatiota kattava pooli, joilla nähdään skaalautumispotentiaalia. Hankkeen etsintävaiheessa järjestetään kuusi laajasti markkinoitua yhden päivän ideointisessiota, joissa hankekumppanit tunnistavat sosiaalisia innovaatioita paikallisella tasolla omia verkostojaan hyödyntäen. Pooliin valituille sosiaalisille innovaatioille tarjotaan tukea suunnitteluun, sekä talousellisiin ja oikeudellisiin asioihin liittyvissä kysymyksissä auttaen niitä skaalautumaan niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. Tarpeen mukaan hankkeessa tunnistettuja sosiaalisia innovaatioita voidaan skaalata kansainvälisten hankekumppanin kanssa.

 

 

| | | | |