TRANSITION

Is tionscadal 30 mí é TRANSITION – Líonra Trasnáisiúnta do Ghorlanna Nuálaíochta Sóisialta  a thacaíonn le cur le scála nuálaíochtaí sóisialta ar fud na hEorpa trí líonra de ghorlanna a fhorbairt a thugann le chéile comhpháirtithe bunaithe laistigh de réimsí nuálaíochta sóisialta agus gorlanna nuálaíocht-bhunaithe. Cuirfidh TRANSITION aschur foghlama ar fáil chomh maith maidir leis na modheolaíochtaí scálaithe is éifeachtaí in aon réigiún ar leith agus an leibhéal tionchair a bhíonn ag na modheolaíochtaí seo nuair a aistrítear iad idir réigiúin.

| | | | |